MAKNA PARIBASAN “CIRI WANCI LELAI GINAWA MATI”

MAKNA PARIBASAN “CIRI WANCI LELAI GINAWA MATI” Oleh: Dra. Sri Suprapti Paribasan merupakan tradisi lisan yang berarti sudah ada sebelum masyarakat Jawa mengenal tulisan. Paribasan ini termasuk dalam Aporisma yang diartikan dengan kata-kata bijak Orang Jawa yang padat...