URUTAN TUGAS SEORANG PROKTOR DI LAMAN WEBSITE ANBK

URUTAN TUGAS SEORANG PROKTOR DI LAMAN WEBSITE ANBK

URUTAN TUGAS SEORANG PROKTOR DI LAMAN WEBSITE ANBK (anbk.kemdikbud.go.id ) Sebelum pelaksanaan ANBK Tugas ptoktor anatara lain: Melengkapi Data Infrastruktur Menentukan Status Pelaksanaan Menentukan Moda Pelaksanaan Menentukan Tempat Pelaksanaan (Menumpang) Mengisi,...