NIP : 19640204 200701 2 002

Tempat, Tanggal Lahir: BOYOLALI    04/02/64   
Telp.: 081329147465   
Alamat: MARGOREJO 1/9 RT 1/11 GILINGAN BANJARSARI   

“laku lahir lawan laku batin, yen sampun gumolong, janma guna utama arane, dene sampun amengkumengkoni, kang cinipta dadi, kang sinedya rawuh”

Share Post